ZorgmarktAdvies heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar weigeringsgronden die gemeenten hanteren bij de toekenning van PGB’s in de Wmo en de Jeugdwet. Lees hier het onderzoeksrapport.