ZorgmarktAdvies

ZorgmarktAdvies is een jong adviesbureau dat zich richt op strategische vraagstukken binnen zorg en welzijn. ZorgmarktAdvies wil bijdragen aan het verbeteren van zorg en welzijn in Nederland. De adviseurs van ZorgmarktAdvies hebben veel ervaring met strategische advisering binnen de sectoren zorg en welzijn. Daarbij hebben zij uitstekende contacten in Den Haag en veel ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen. ZorgmarktAdvies bedenkt niet alleen resultaatgerichte en creatieve oplossingen, maar kan ook het bestuurlijke besluitvormingsproces daarover begeleiden.

Zorgmarkt Advies strategisch adviesbureau Zorg en Welzijn ervaring 923848304
Marc Zorgmarkt Academie opleidingen in de zorg

Marc Soeters

Marc Soeters is de oprichter en mede-eigenaar van ZorgmarktAdvies. Hij is een ervaren strategisch adviseur in de zorg. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook rondde hij de postdoctorale opleiding voor Financieel Economisch Beleidsmedewerker af aan de Erasmus Universiteit. Marc heeft meer dan twintig jaar ervaring met strategische advisering bij marktordenings-, regulerings- en bekostigingsvraagstukken in de sectoren zorg en welzijn. Zo was hij plaatsvervangend projectleider invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) bij het Ministerie van VWS. Daarvoor werkte hij zes jaar bij het Ministerie van Financiën, waar hij ook voornamelijk adviseerde over de zorg. Marc heeft een uitgebreid netwerk bij Haagse departementen en diverse brancheorganisaties.

Gerrold Zorgmarkt Academie

Gerrold Verhoeks

Gerrold Verhoeks is mede-eigenaar van ZorgmarktAdvies. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en rondde de postdoctorale opleiding voor Financieel Economisch Beleidsmedewerker af aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische advisering over marktordening, regulering en bekostiging in de sectoren zorg en welzijn. Voor zijn overstap naar ZorgmarktAdvies was Gerrold werkzaam in diverse functies, waaronder als plaatsvervangend directeur, bij het ministerie van VWS. Hij heeft een breed netwerk in de zorg. Hij leidt geregeld strategische sessies en beleidsdagen. Gerrold is in het verleden lid geweest van verschillende besturen en raden van toezicht van zorginstellingen en welzijnsaanbieders.