In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd / Programma Zichtbare Zorg heeft ZorgmarktAdvies de Stuurgroep Kraamzorg en de Stuurgroep Eerstelijnsverloskunde voorgezeten. In deze stuurgroepen maakten de betrokken veldpartijen afspraken over het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de kraamzorg respectievelijk de eerstelijnsverloskundige zorg.