Samen met STG/Health Management Forum heeft ZorgmarktAdvies een toekomstverkenning uitgevoerd naar de invloed van het ketenzorgbeleid op specialisten, huisartsen en andere belanghebbenden in de zorg.