Zorgmarktadvies verzorgt sinds het voorjaar van 2018 het voorzitterschap en het secretariaat van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.