In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZorgmarktAdvies een strategische verkenning uitgevoerd naar de te realiseren doelen van het informatiebeleid en de bijbehorende rolverdeling van betrokken partijen na de hervorming van de langdurige zorg.