ZorgmarktAdvies heeft meegewerkt aan het onderzoek van de NZa naar de borging van risicosolidariteit in het zorgstelsel (Zvw). Het onderzoek heeft de mogelijkheden en prikkels voor risicoselectie in kaart gebracht en onderzocht of zorgverzekeraars zich hierop richten.