ZorgmarktAdvies heeft de Stomavereniging ondersteund bij het opstellen van een Meerjarenplan nieuwe stijl. De ondersteuning bestond ondermeer uit het voorzitten en begeleiden van verschillende heidagen.