ZorgmarktAdvies heeft voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een inschatting gemaakt van de budgettaire gevolgen voor gemeenten van het hoofdlijnenakkoord GGZ.