In opdracht van Ieder(in) (voorheen: CG-Raad) en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen: NPCF) heeft ZorgmarktAdvies de subsidieregeling voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties geëvalueerd. Ook heeft ZorgmarktAdvies een visie op de versterking van de landelijk werkende, categorale cliëntenbeweging opgesteld.