ZorgmarktAdvies heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar eigen bijdragen bij algemene voorzieningen. Het rapport beantwoordt de vraag in hoeverre gemeenten eigen bijdragen vragen voor algemene voorzieningen en in hoeverre gemeenten maatregelen nemen om de toegankelijkheid van algemene voorzieningen te waarborgen.