ZorgmarktAdvies heeft een voorstel opgesteld voor een onderzoek naar het besparingspotentieel van een integrale aanpak vanuit geriatrische optiek en de belemmeringen voor implementatie. Het onderzoeksvoorstel is opgesteld in opdracht van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties.