In opdracht van het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) heeft ZorgmarktAdvies vier alternatieve bezuinigingsvoorstellen in de GGZ geïnventariseerd en uitgewerkt. Het gaat om bezuinigingsvoorstellen die de patiënt niet raken. Lees het rapport ‘Verbeter zorgsysteem en realiseer bezuinigingen’ en het persbericht van het LPGGz.