ZorgmarktAdvies heeft KWF Kankerbestrijding ondersteund bij het opstellen van een nieuwe subsidiesystematiek voor de kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) en hun koepel, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).