kinderen

 

Actueel
Summerschool 2011
Actueel
woensdag, 14 september 2011 00:00

Van dinsdagochtend 30 augustus tot en met vrijdagmiddag 2 september volgden 36 jonge beleidsmedewerkers en adviseurs uit de zorg in de bossen bij Apeldoorn het stevige programma van de Summerschool 2011 'De Nederlandse Zorgmarkt'. Het inhoudelijke programma werd afgewisseld met verrassende en ontspannende activiteiten. De deelnemers waardeerden de Summerschool 2011 met gemiddeld een 8,2! 

 
Versterking kankerpatiëntenorganisaties
Actueel
donderdag, 28 juli 2011 00:00

ZorgmarktAdvies heeft KWF Kankerbestrijding ondersteund bij het opstellen van een nieuwe subsidiesystematiek voor de kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) en hun koepel, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). In de nieuwe systematiek wordt de hoogte van de subsidie niet langer bepaald op basis van het aantal leden, maar op basis van de professionaliteit en de geleverde prestaties van een KPO.

 
Belonen van gemeenten die zorgkosten voorkomen
Actueel
dinsdag, 29 maart 2011 00:00

Met effectief preventie- en ondersteuningsbeleid kunnen gemeenten de zorguitgaven verlagen. Investeren in een goede uitvoering van de Wpg en de Wmo kost gemeenten geld, terwijl de baten voor een groot deel neerslaan bij andere partijen, zoals zorgkantoren. ZorgmarktAdvies onderzoekt momenteel de wenselijkheid en haalbaarheid van een preventiebonus voor gemeenten die met een effectief preventie- en ondersteuningsbeleid zorgkosten voorkomen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW.

 
In kracht verbonden
Actueel
donderdag, 13 januari 2011 00:00
ZorgmarktAdvies heeft in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en de Nederlandse Patiënten Consumentenfederatie (NPCF) de subsidieregeling PGO geëvalueerd. Daarnaast heeft ZorgmarktAdvies een visie op de versterking van de landelijk werkende, categorale cliëntenbeweging opgesteld. De kern van het advies richt zich op het in stand houden van de gewenste diversiteit binnen de cliëntenbeweging en het tegelijkertijd opheffen van de ongewenste fragmentatie door de krachten te bundelen in samenwerkingsplatforms. Lees het evaluatierapport en de visienotitie ‘In kracht verbonden’.
 
Gerrold Verhoeks voorzitter Stuurgroep Kraamzorg
Actueel
donderdag, 11 november 2010 00:00
Gerrold Verhoeks is per 11 november 2010 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de Zichtbare Zorg Stuurgroep Kraamzorg. Hij volgt hiermee Jenneke van Veen op. In de Stuurgroep werken alle betrokken veldpartijen samen aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van kraamzorg. Gerrold Verhoeks was al eerder benoemd tot voorzitter van de Zichtbare Zorg Stuurgroep Eerstelijnsverloskunde.
 
Implementatie van de Wet Ambulancezorg (Waz)
Actueel
maandag, 01 november 2010 00:00
ZorgmarktAdvies heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) intensief ondersteund bij de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz). Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar het uitwerken van oplossingsstrategieën voor het geval de continuïteit van ambulancezorg door financiële of kwaliteitsproblemen in de toekomst in gevaar zou komen.
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 10 van 12