kinderen

 

Actueel
Integrale aanpak vanuit geriatrische optiek
Actueel
dinsdag, 03 april 2012 18:26
Bij de organisatie en inrichting van de zorg voor ouderen moet terdege rekening worden gehouden met multimorbiditeit. Zo kunnen behandeladviezen voor de ene aandoening strijdig zijn met de adviezen voor een andere ziekte. Kwalitatief goede zorg voor ouderen met multimorbiditeit gaat uit van integraliteit. Bij integrale zorg voor ouderen wordt de complete gezondheidssituatie met de verschillende ziekten en beperkingen van de oudere in samenhang met elkaar bezien en behandeld (‘integrale aanpak vanuit geriatrische optiek’). In opdracht van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties, heeft ZorgmarktAdvies een voorstel opgesteld voor een onderzoek naar het besparingspotentieel van zo’n integrale aanpak en de belemmeringen voor implementatie van die aanpak.

 
Innovatieve contractvormen
Actueel
woensdag, 21 december 2011 12:19
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen/ZBC’s worden geacht bij te dragen aan uitgavenbeheersing en meer kwaliteit en doelmatigheid te realiseren. Zij hebben binnen bestaande wet- en regelgeving veel mogelijkheden om met innovatieve contractvormen deze doelstellingen te realiseren. Deze conclusie trekken ZorgmarktAdvies en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in een recent onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve contractvormen in de ziekenhuismarkt. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Lees het rapport ‘Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg; Contractvormen onder DOT’.

 
Preventie en ondersteuning
Actueel
maandag, 21 november 2011 16:37
Gemeenten kunnen de gezondheid en zelfredzaamheid van hun inwoners bevorderen en daarmee mogelijk ook de zorguitgaven verlagen. Tegelijkertijd hebben gemeenten hier nauwelijks belang bij. Als zij investeren in preventie en maatschappelijke ondersteuning komen de kosten voor hun rekening. De baten, bijvoorbeeld lagere zorguitgaven, slaan echter bij andere partijen neer. Een nieuw onderzoeksrapport van ZorgmarktAdvies verkent de mogelijkheden om gemeenten te stimuleren met preventie en maatschappelijke ondersteuning de zorguitgaven te verlagen. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door ZonMW. ZorgmarktAdvies heeft 9 november j.l. de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een door haar georganiseerd symposium. Download hier het rapport 'Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!' en de tijdens het symposium gepresenteerde sheets: opening door ZorgmarktAdvies, presentatie onderzoeksresultaten door ZorgmarktAdvies en inleiding Janny Bakker (Wethouder gemeente Huizen).

 

 
Prestatiebekostiging cGGZ
Actueel
maandag, 21 november 2011 00:00

ZorgmarktAdvies heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geadviseerd over een budgettair beheersbare invoering van prestatiebekostiging in de curatieve GGZ (cGGZ) en over het oplossen van zorgzwaarteproblematiek in de cGGZ. De NZa heeft beide adviesnotities gebruikt bij haar Advies Implementatieplan prestatiebekostiging cGGZ. ZorgmarktAdvies adviseert zorgverzekeraars per 1 januari 2013 sterke financiële prikkels te geven voor budgettaire beheersing. Voor zorgzwaarteproblematiek adviseert ZorgmarktAdvies de NZa om veldpartijen ruimte te geven om zelf tot maatwerkoplossingen te komen door bandbreedtetarieven te introduceren.

 
De stand van de zorgmarkten 2011
Actueel
dinsdag, 25 oktober 2011 00:00

In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ZorgmarktAdvies de stand van de verschillende markten in de curatieve en langdurige zorg beschreven. De NZa heeft deze beschrijving opgenomen in haar lustrumpublicatie 'Het verschil maken; De stand van de zorgmarkten 2011'.

 
Uitnodiging symposium
Actueel
vrijdag, 07 oktober 2011 11:43
Woensdag 9 november a.s. (13.30 – 17.00 uur) organiseert ZorgmarktAdvies het symposium 'Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!'. Het symposium wordt gehouden in de Rijksacademie voor Financiën en Economie. ZorgmarktAdvies presenteert deze middag haar onderzoek naar de mogelijkheden om gemeenten te stimuleren om met preventie en maatschappelijke ondersteuning de zorguitgaven te verlagen. Daarnaast leveren Janny Bakker (wethouder gemeente Huizen) en Jeroen Crasborn (directeur Strategie bij Agis Zorgverzekeringen) bijdragen vanuit de praktijk. Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@zorgmarktadvies.nl. Voor meer informatie en het programma klik hier.
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 12