kinderen

 

Actueel
Summerschool 2013
Actueel
dinsdag, 16 juli 2013 10:23
ZorgmarktAdvies organiseerde van 9 tot en met 12 juli voor de derde keer de Summerschool ‘De Nederlandse Zorgmarkt'. 36 beleidsmedewerkers en adviseurs uit de zorg volgden in de bossen bij Apeldoorn het stevige programma van de Summerschool 2013. Het inhoudelijke programma werd afgewisseld met verrassende en ontspannende activiteiten. De deelnemers waardeerden de Summerschool 2013 net zoals de twee voorgaande edities met gemiddeld een 8,2!

 

 
Investeren aan de voorkant loont
Actueel
vrijdag, 05 juli 2013 17:33
Investeringen in sociale preventie en actieve participatie leiden vaak tot aanzienlijke positieve maatschappelijke baten. Voor innovatieve arrangementen is een brede samenwerking van partijen op lokaal niveau noodzakelijk. Omdat kosten en baten bij verschillende partijen gerealiseerd worden, komt deze samenwerking onvoldoende van de grond. In opdracht van de MOgroep heeft ZorgmarktAdvies een voorstel uitgewerkt om de noodzakelijke investeringen in brede preventie en participatie mogelijk te maken. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in een regio kunnen samen een regionaal fonds voor Innovatie en Preventie (VIP-fonds) oprichten. Genoemde partijen vullen het fonds en beslissen gezamenlijk over de daaruit te financieren initiatieven. In de notitie ‘Investeren aan de voorkant loont’ is de vormgeving van een VIP-fonds verder uitgewerkt. De notitie is door Marijke Vos (voorzitter MOgroep) vrijdag 5 juli 2013 overhandigd aan Pieter Hasekamp (algemeen directeur ZN), Erik Dannenberg (lid bestuur VNG) en Martin van Rijn (staatssecretaris van VWS). Lees het persbericht van de MOgroep.

 

 

 
Miljoenenbezuiniging in GGZ mogelijk zonder patiënten te raken
Actueel
woensdag, 29 mei 2013 11:09
ZorgmarktAdvies heeft in opdracht van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) een inventarisatie en doorrekening uitgevoerd van vier bezuinigingsvoorstellen die de patiënt niet raken. In de GGZ kan ruim € 250 mln. bezuinigd worden zonder dat de rekening van de bezuinigingen bij de patiënt wordt gelegd. Lees het rapport ‘Verbeter zorgsysteem en realiseer bezuinigingen’. Het rapport is door het LPGGz aan minister Schippers aangeboden. Lees het persbericht van het LPGGz.

 

 
Summerschool 2013
Actueel
vrijdag, 29 maart 2013 10:59

ZorgmarktAdvies organiseert van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juli 2013 de Summerschool ‘De Nederlandse Zorgmarkt’. De Summerschool richt zich op jonge beleidsmedewerkers en adviseurs in de zorg (circa 3 tot 8 jaar werkervaring). De deelnemers verdiepen en verbreden hun kennis van het Nederlandse zorgstelsel en de kabinetsmaatregelen. Ook is er alle gelegenheid om in een inspirerende omgeving ervaringen uit te wisselen met andere jonge professionals uit de zorg. De Summerschool biedt een stevig inhoudelijk programma afgewisseld met verrassende en ontspannende activiteiten. Eerdere edities werden door de deelnemers beoordeeld met een 8,2. Schrijf je nu in of klik hier voor meer informatie.

 

 
Overzicht organisaties en maatregelen gericht op stimuleren van zorginnovatie
Actueel
dinsdag, 26 maart 2013 20:01
In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft ZorgmarktAdvies een overzicht opgesteld van organisaties en maatregelen die zorginnovatie stimuleren.

 

 
Uitbreiding taken gemeenten
Actueel
donderdag, 21 februari 2013 17:57

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken presenteerde de kabinetsplannen voor decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten: ‘De decentralisaties zijn een grote bestuurlijke, organisatorische en financiële opgave’ aldus het Kabinet. De kansen voor het verbeteren van zorg en ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag zijn echter net zo groot. Met een integrale aanpak kan maatwerk worden geleverd en dienstverlening van de gemeente worden gestroomlijnd. Bovendien kunnen gemeenten publiek geld besparen. ZorgmarktAdvies publiceerde al eerder een analyse over de potentie voor verbetering: Integraal willen we allemaal?!. ZorgmarktAdvies en ZorgVuldig Advies slaan de handen ineen om gemeenten bij te staan bij deze veranderingen. Wat wordt de visie op het nieuwe beleid? Hoe wordt de inkoop van zorg vormgegeven? Hoe realiseren gemeenten op verantwoorde wijze de opgelegde bezuinigingen? Waar ligt de synergie tussen zorg & ondersteuning en werk & inkomen? Wij helpen graag bij deze vraagstukken. Met een scherpe visie en voldoende daadkracht kunnen al in 2013 forse stappen op weg naar verbetering worden gezet.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 12