kinderen

 

Actueel
Masterclass
Actueel
maandag, 12 mei 2014 00:00

ZorgmarktAdvies heeft een nieuwe masterclass ‘Marktontwikkelingen en hervormingen zorg en welzijn’ ontwikkeld. De masterclass biedt een overzicht van de marktontwikkelingen en beleidswijzigingen in de curatieve zorg (Zvw) en langdurige zorg en ondersteuning (AWBZ en Wmo). De docenten Marc Soeters en Gerrold Verhoeks hebben vanuit hun adviespraktijk opdrachten gedaan in alle onderdelen van de zorg- en welzijnssector. Zij zijn nauw betrokken bij alle veranderingen en zijn dus goed op de hoogte van de actuele stand van zaken. ZorgmarktAdvies heeft de masterclass inmiddels verzorgd voor Hartstichting en De Hart&Vaatgroep gezamenlijk,  PGOsupport, ONVZ, Carintreggeland, RSZK en ZonMw. Ook geïnteresseerd in onze masterclass? Lees de flyer voor meer informatie.

 
Colleges voor BoFEB
Actueel
donderdag, 24 april 2014 00:00

24 april 2014 heeft ZorgmarktAdvies twee colleges gegeven aan de studenten van de postdoctorale Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker. In de colleges heeft ZorgmarktAdvies een overzicht gegeven van de marktontwikkelingen en hervormingen in zowel de curatieve als de langdurige zorg.

 
Evaluatierapport ondersteuning PGOsupport
Actueel
donderdag, 03 april 2014 00:00

ZorgmarktAdvies heeft in opdracht van het ministerie van VWS de door PGOsupport aan pg-organisaties geboden ondersteuning bij het inbrengen van het cliëntenperspectief bij kwaliteitstrajecten geëvalueerd. De evaluatie heeft de door PGOsupport verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten in kaart gebracht. Daarnaast is ook de mate van tevredenheid van betrokken partijen met de geboden ondersteuning en met de gehanteerde verantwoordelijkheidsverdeling onderzocht. Op grond van de evaluatie heeft ZorgmarktAdvies concrete aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Lees hier het evaluatierapport ‘Ondersteuning PGOsupport bij de inbreng van het cliëntenperspectief bij kwaliteitstrajecten’.

 
Artikel Eerstelijn en Wmo
Actueel
maandag, 03 februari 2014 00:00

Samen met Cor Langedijk van CorBizz schreef Gerrold Verhoeks voor het WMO Magazine een interessant artikel over de vraag in hoeverre eerstelijns professionals iets te zoeken hebben in het sociaal domein. Lees hier het artikel ‘Eerstelijnszorg, doe mee in het sociaal domein!’.

 
Visie EVN 2014 - 2020
Actueel
donderdag, 12 december 2013 13:58
De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. ZorgmarktAdvies heeft de EVN inhoudelijk en procesmatig ondersteund bij het opstellen van de Visie EVN 2014 - 2020.

 

 
Evaluatie project ‘Ervaringen Bundelen en Inzetten (EBI)’
Actueel
vrijdag, 06 december 2013 10:23
Borstkankervereniging Nederland (BVN), de Nederlandse Stomavereniging en de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het project ‘Ervaringen Bundelen en Inzetten (EBI)’. Met het EBI-project wilden BVN, de Nederlandse Stomavereniging en de CCUVN de ervaringsdeskundigheid van hun doelgroepen veel beter gaan benutten door met web 2.0-instrumenten patiëntervaringen breed te verzamelen, te bundelen en in te zetten. Bij het verzamelen en bundelen van patiëntervaringen wordt de focus verlegd van de leden naar de gehele doelgroep. ZorgmarktAdvies heeft het EBI-project geëvalueerd. Ook heeft ZorgmarktAdvies aan BVN, de Nederlandse Stomavereniging en de CCUVN een organisatiespecifiek advies gegeven over de borging van de projectresultaten binnen de eigen organisatie.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 12